recycling, plastic bottles – ideas for gardening?

recycling, plastic bottles – ideas for gardening?


23 thoughts on “recycling, plastic bottles – ideas for gardening?

  1. Great idea para mga plastic bottle kakatulong pa yan sa ating environment tanim narin ako ng halaman sa mga plastic bottle

  2. theres alot of things you can do with recycling plastic bottles kaya great tips ito sissy para bukod sa maka save ay maalagaan pa natin ang kalikasn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *